CV

Curriculum Vitae

Resumé

Jeg har det sidste årti beskæftiget mig med formidling og læreprocesser i forskellige kontekster inden for undervisnings- og kommunikationssektorerne. Mine mest virksomme egenskaber som leder, underviser og formidler og som menneske er min positive tilgang til udfordringer samt min evne til relationsarbejde og til at skabe tillid, arbejdsglæde og motivation hos andre. Jeg er en tydelig og skarp formidler, og mine spidskompetencer er at omsætte abstrakt teoretisk stof til en anvendelig praksis samt at facilitere æstetiske læreprocesser.

Erhvervserfaringer

2017- Lektor på HF & VUC København Syd

 • Underviser i Psykologi og Dansk på HF
 • Projekt om tværgående kompetencer på 1. års HF
 • Faggruppeleder i psykologi
 • Pædagogikumvejleder
 • Mentorforløb

2007-2016 Pædagogisk koordinator og værkstedsleder på produktionsskolen Medieskolen Lyngby

 • Pædagogisk koordinator – strategisk og pædagogisk planlægning samt udarbejdelse og opfølgning af pædagogiske målsætninger
 • Værkstedsleder af skriveværksted for 12 elever i alderen 16-22 år. Med min faglige baggrund og interesse har jeg i høj grad inddraget kunst- og kulturformidling på værkstedet og på skolen generelt. Jeg har selv udviklet mit undervisningsmateriale, hvor jeg vægter at inddrage og udvikle elevernes egne tilværelsestolkninger. Som underviser tænker jeg ud af boksen og ind i virkeligheden.
 • Ansvarshavende redaktør på ungdomsmagasinet Bazooka.
 • Styregruppe-medlem for udviklingen af ungdomsuddannelsen KUU Nord København
 • Medlem af diverse udvalg, bl.a. ansættelsesudvalg, samarbejdsudvalg og pædagogisk aktivitetsudvalg
 • Koordinator for netværk for produktionsskolelærere
 • Indgående kendskab til målgruppen af sårbare unge, hvor en del har dysfunktioner
 • Tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper – både inden for undervisningssektoren, socialforvaltning, psykiatrien, UU-centre og misbrugscentre.
 • Planlægning og afvikling af forskellige eksterne projekter i uddannelsesregi, heriblandt ”Videnbyens innovationsdage” og uddannelsessamarbejdet ”Talenternes by”
 • Deltagelse i flere projekter under NGO’en Ungdomsbureauet – heriblandt bogprojektet ”De frafaldne” samt det kommende ”Ungdommens Folkemøde”

2016  Konsulentarbejde for Strong Productions

 • Udarbejdelse af personprofiler og interviews i fbm casting til realityprogrammer

2015-2017 Konsulentarbejde for Billetmrk.dating

 • Kommunikationsstrategi og – rådgivning
 • Tekstproduktion og -redigering af sitet bmrk.dk
 • Udarbejdelse af individuelle profiler til netdating-site for seniorer

2013- Ansat i stuntvirksomheden D’action

 • Websiteredaktør af sitet daction.dk
 • Stunt og sikkerhed i forskellige film- og tvproduktioner

2013-2017 Webredaktør

 • Webredaktør for Kongens Livjæger Korps Skydeselskabs website klks.dk

2011-2012 Konsulent og skriveambassadør på sitet genvej.nu

 • En uddannelsesguide for ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden, hvor jeg har bidraget med tekster og rådgivet om hensigtsmæssig opbygning

2005-2007 Lærer i overbygningen på Skævinge Skole

2001-2005 Teamleder i Observer Danmark A/S

 • Ansvar for drift, personale, ansættelser af studentermedhjælpere, oplæring, langsigtede strategier mv.
 • Udarbejdelse af korte målrettede nyhedsresumeer samt kommunikationsanalyser til kunder i både den offentlige sektor og det private erhvervsliv
 • Daglig kontakt med presse og kommunikationsenheder
 • Medlem af Samarbejdsudvalg og Kunstudvalg

2001-2003 Ad. hoc. Redaktionelt arbejde ved Kroghs Forlag, Vejle

 • Tæt samarbejde med redaktør i arbejdet med diverse udgivelser med pædagogisk og didaktisk indhold

1999 Lærer på Vigerslev Allé Skole, Valby

1998-2000 Ad. hoc. Videnskabelig medarbejder og korrekturlæser ved EVA

 • Redaktionelt arbejde med stedets evalueringsrapporter af de videregående uddannelser

1997-1999 Medarbejder ved Rådet for Uddannelse og Erhvervsvejledning

 • Redaktionelt arbejde med rådets udgivelser af diverse bøger, pjecer og elektronisk materiale om uddannelser

Uddannelse

2019 Pædagogikum, Gymnasiesektoren

2013 Master i Positiv Psykologi

 • Grundet mit interessefelt har jeg især arbejdet med perspektiverne af positiv psykologi i en pædagogisk kontekst. Modulerne har haft fokus på individuelle styrker og trivsel, læring og læringsmiljøer, samt ledelse og organisation.
 • Mit masterprojekt havde titlen “Væren eller viden – kompetenceudvikling på produktionsskoler” og omhandler det essentielle i at ligevægte udvikling af både personlige, sociale og faglige kompetencer for unge. Jeg designede heri en intervention med fokus på motivationsarbejde, facilitering af elevernes selvprojekt og stimulering af deres egen mestringsforventning.

2007 Meritlæreruddannelse på Københavns Dag- og Aftenseminarium

1999 Cand.mag. i Dansk/Kunsthistorie

1995 Første modul af Kommunikationsuddannelsen på RUC

1989 Matematisk-musisk student på Nørre Gymnasium

 

Publikationer

2018  Big Band Surprises

 • CD-udgivelse med TheBigBand

2017 Forbrydelsens Skygge

 • Psykologisk thriller, skrevet sammen med Dennis Albrethsen, udkommet ved forlaget Brændpunkt december 2017.

2016 Nordisk Big Band Poesi

 • CD-udgivelse med TheBigBand

2016 Forbrydelsens Kunst

 • Psykologisk thriller, skrevet sammen med Dennis Albrethsen, udkommet ved forlaget Brændpunkt april 2016.

2014 Almost Music

 • CD-udgivelse med TheBigBand

 

1996 Medforfatter til antologien ”Københavnerromaner”, Borgens Forlag

 • En litterær antologi med tekstanalyser af danske og udenlandske romaner, udgivet i anledning af Kulturbyåret.

Kurser og konferencer

 

2015 Misbrugsbehandling der virker, SFI

2015 Hvor blev dannelsen af, Symposium, KEA

2014 Netværkskonferencer om KUU, Undervisningsministeriet

2014 Veje og omveje til ungdomslivet, SFI

2014 Læring i konkurrencestaten, DPU

2014 Ungdomsliv på krykker, CEFU

2014 Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, CEFU

2014 Kollegial Supervision ved psykolog Lars Hugo

2012 Teori U, Otto Scharmer

2011 Photoshopkursus: Redigering og manipulation af billeder, Billedbehandling

2010 Bliv en bedre redaktør, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrup

2009 Forfør din læser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrup

2009 ADHD og andre dysfunktioner

2008 Underviseren som coach

2001 Projekt- og informationskursus, Mercur Centeret, Handelshøjskolen, Nykøbing Falster